Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade etmektedir.

Atık Yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini ifade etmektedir.

Tüm işletmeler faaliyet konusu fark etmeksizin, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde atık oluşturmaktadır. Bu faaliyetler neticesinde oluşan atıkların 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yönetmelik Ek – 4 listesinde bulunan atık kodlarına göre ayrı olarak toplanması, depolanması ve lisanslı firmalara gönderilmesi gerekmektedir.

Atık kodlarının nasıl belirleneceği ve atık tanımlamalarının nasıl yapılacağına dair detay bilgiler sitemiz Blog menüsünde verilmiştir.

Atık danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler;

  • İşletmenin hammadde girişinden, ürün çıkışına kadar tüm süreçlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık ve atık kodlarının tespiti,
  • Atıkların sınıflandırılması (Tehlikeli, Tehlikesiz ve Ambalaj atıkları v.b.)
  • Analiz gerektiren atık türlerinin tespiti ve akredite laboratuarlarca analiz raporlarının yapılması işinin koordinasyonu,
  • İşletme içerisinde kaynağında ayrı toplama hedefine uygun atık toplama noktalarının oluşturulması,
  • Atıklar için uygun lisanslı firmaların tespiti ve gönderimlerinde koordinasyon sağlanması,
  • Atık Geçici Depolama Alanlarının yasal kriterlere uygun şekilde yapılması/ yaptırılması,

Liderler Çevre, uzman kadrosu ile Atık Yönetimine dair tüm iş/ işlemleriniz konusunda sizlere destek vermektedir.