Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED)

 

ÇED Kapsam Dışı Yazısı

 

ÇED Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almayan işletmelerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için “kapsam dışı yazısı” almaları zorunludur. Çed Kapsam Dışı görüşlerinin alınmasında uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

 

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan işletmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda çözüm ortağı firmalarımızla hizmet vermekteyiz.

 

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gire “Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ne göre Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer alan işletmeler aşağıda verilmiştir;

– Ek 1 listesinde yer alan işletmeler incelemek için
– Ek 2 listesinde yer alan işletmeler incelemek için