Ambalaj Atığı Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar  

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar   

Atık Akü Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar  

Atık Ara Depolama tesisi sağlaması gereken fiziki şartlar   

Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme tesisi sağlaması gereken fiziki şartlar   

Atık Yağ Geri Kazanımı tesisleri sağlaması gereken fiziki şartlar   

Atık Yakma ve Birlikte Yakma tesisi sağlaması gereken fiziki şartlar   

Düzenli Depolama Tesislerinde İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar   

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanımı Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Hurda Metal/Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar   

Atık Yakma ve Beraber Yakma (Piroliz Tesisleri) Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Tanker Temizleme Tesisi Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar   

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar  

Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Tıbbi Atık Sterilizasyon Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar    

Emisyon İzni Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar  

İletişim Bilgilerimiz