Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan projede uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Nedir?

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan ve aşağıda örneklenen yönetim sistemidir.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırlanan, “Sıfır Atık Yönetmeliği” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıfır Atık Belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü EK-1 listedeki yerler, temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat ederler. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1’e göre kurum/ kuruluşlar/ işletmeler aşağıda verildiği şekli ile gruplandırılmış ve Uygulamaya Geçiş Yılları açıklanmıştır.

 

Buna göre;

A)MAHALLİ İDARELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİ GEREKENLER SİSTEME GEÇİŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN SON TARİH
1.GRUP ·  Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus ve  üzeri

31 Aralık 2020
2.GRUP ·  Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus altı

·  Büyükşehir dışındaki İl, ilçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri

Belediye Birlikleri

31 Aralık 2021
3.GRUP ·  Büyükşehir dışındaki İl, ilçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler

·  İl Özel İdareleri

Mücavir Alan Dışı

31 Aralık 2022

 

 

A)BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİ GEREKENLER SİSTEME GEÇİŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN SON TARİH
1.GRUP ·  Kamu Kurum ve Kuruluşları 1 Haziran 2020
2.GRUP ·  Organize Sanayi Bölgeleri

·  Havalimanları

·  Limanlar

·  İş Merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

·  Alışveriş Merkezleri

5000metrekare ve üzeri

· ÇED Yönetmeliğinin EK-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

· Eğitim Kurumları Ve Yurtlar

250 ve daha fazla öğrencisi bulunan

· 100 Oda Ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler

· Sağlık Kuruluşları

100 yatak ve üzeri kapasiteli

· Akaryakıt İstasyonları Ve Dinlenme Tesisleri

· 300 Ve Üzeri Konuta Sahip Siteler

· Zincir Marketler

31 Aralık 2020
3.GRUP ·  Alışveriş Merkezleri

1000-4999 metrekare

· ÇED Yönetmeliğinin EK-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

·  İş Merkezi ve Ticari Plazalar

20-99 arası ofis/büro kapasiteli

· Eğitim Kurumları Ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunan

· 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

· Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli

· Tren ve Otobüs Terminalleri

31 Aralık 2021
4.GRUP ·  Alışveriş Merkezleri

1000 metrekareden az

· Eğitim Kurumları Ve Yurtlar

50’den az öğrencisi bulunan

· 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

· Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli

*Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.